Magamról

Tartósítóipari mérnökként végeztem és azóta is élelmiszer-feldolgozással foglalkozom, de nem mint gyártó, hanem mint szaktanácsadó. Gyakorlati és elméleti problémák megoldásában egyaránt részt vettem, valamint mikro-és makrogazdasági kérdések megválaszolásában is van gyakorlatom. Az utóbbi időben meghatározóan mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások előkészítését, EU és hazai források megszerzését és a projekt megvalósítás koordinálását végzem, ezért rálátok a szakágazatokban tervezett fejlesztési folyamatokra, törekvésekre. 29 éve foglalkozom beruházások pénzügyi-gazdasági tervezésével, stratégiai tanácsadással és szakágazat elemzéssel, iparpolitikai kérdésekkel: struktúra-, és támogatáspolitikával. Tevékenységem 1992 óta az AKP Programiroda Kft. keretein belül végzem, ügyfeleink között minden gazdasági méretű vállalkozás megtalálható széles szakágazati körből.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név: SZÉCSÉNYI TAMÁS
Születési év: 1964
Végzettség: okl. tartósítóipari mérnök – Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Tartósítóipari Kar,
Élelmiszeripar Gazdaságtani Szak
Munkahelyek: Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Élelmiszerökonómiai Főosztály (1989-1990),
AGROBER Agráripari Korszerűsítési Programiroda, (1990-1992) IBRD – Világbank koordináció
AKP Programiroda Kft. (1992-től)  
Beosztás: ügyvezető igazgató
 Szaktevékenység: pénzügyi-gazdasági elemzés és tervezés
stratégiai tervezés
üzleti tervezés
vezetői tanácsadás
szerkezetátalakítási programok kidolgozása
versenyképességi programok kialakítása, koordinálása
EU társfinanszírozású beruházási projektek tervezése, koordinálása (VP, GINOP), elszámolása, monitoring
támogatási programok tervezése,
támogatáspolitikai tanácsadás
támogatáspolitikai programok hatáselemzése (ex-ante, mid-term, ex-post)    
Tudományos munkásság: Élelmiszeripari Vállalkozások kézikönyve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998.) – társszerző  
Választott tisztség: Bonfreeze Zrt. (Kaba), – igazgatósági tag (2006-2007) 
SMEKT Csokoládégyár Kft. (Nagykőrös) – felügyelő bizottsági tag (2008 – 2010)
SUI Anivet Kft. (Budapest), – felügyelő bizottsági tag (2007 – 2012)
Bonfarm Kft. (Kaba) – felügyelő bizottsági tag (2009 -2014)  
Nyelvtudás: angol
Továbbképzés: Marketing eszközök alkalmazása EU tagországokban (TDI, Írország)  
Tanulmányutak: Hollandia
Németország
Egyesült Királyság
Amerikai Egyesült Államok
Ausztria
Portugália  
Nemzetközi kapcsolatok: Central European Expert Network, Ausztria
Europrojekt GmbH, Ausztria
Sociedade National de Empreendimentos e Desenvolvimento Económico, SA, Portugália
Agriment BV, Hollandia
Iowa State University, U.S.A.
Halcrow Rural Management, U.K.
BMLFUW, Ausztria
ASA Institute, Németország
FARMCO, Hollandia
Joseph Egli Italia Srl., Olaszország
IBRD – EDI, Washington D.C.
Make Sense International China Ltd., Kína
Make Sense International Ltd., Hong Kong  

Referenciák

Év Projektek ismertetése Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
2019 Termelési kapacitást növelő beruházás előkészítése baromfihús termékpálya feldolgozási fázisában (GINOP-ÉLIP) projekt koordinálás – megvalósítás koordináció
2019 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások részére    (VP) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2019 Termelési kapacitást növelő beruházás előkészítése baromfihús termékpálya feldolgozási fázisában (GINOP-ÉLIP) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázat összeállítása
2018 A KMS védjegy piaci pozícióját erősítő lehetőségek bemutatása, szakmai füzet (kiadvány) megírása szakértő – társszerző
2018 A KMS húskészítmények irányelveiben megfogalmazott standardok eléréséhez szükséges ráfordítások meghatározása, a KMS védjegy költségeinek felmérése szakértő
2017 KMS védjegy használatára jogosult vágó-és feldolgozó üzemek, húskészítmény-gyártók képzési programja koordinátor, képzési koncepció kidolgozása, tananyag társszerző
2017 KMS védjegy minőségi standard kidolgozása az Élelmiszerkönyvben nem szereplő húskészítményekre, gyártmányfejlesztési koncepció kidolgozása és a tevékenység elősegítésére irányuló koordináció megvalósítása szakértő
2017 Termelési kapacitást növelő beruházás előkészítése sertés-, és marhahús termékpálya feldolgozási fázisában (GINOP-ÉLIP) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázat összeállítása
2017 Termelési kapacitást növelő beruházások előkészítése tej termékpálya feldolgozási fázisában (GINOP-ÉLIP) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázat összeállítása
2016 „Kiváló Minőségű Sertéshús” védjegy kereskedelmi fázisra kiterjedő előírásainak átalakítási terve társszerző, szakértő
2016 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások részére    (VP) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2016-2017 Terméktanács és Szakmaközi Szervezet részére VP és GINOP pályázati tanácsadás támogatáspolitikai tanácsadás a húsvertikum gazdasági szereplői részére szakmaközi szervezet közreműködésével (VHT)
2016 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VEKOP-2.1.1-15) projekt koordinálás – koncepció kidolgozása, támogatási pályázat összeállítása
2016 Húsipari Szakmai Szervezet működési célú támogatása projekt koordinálás – koncepció kidolgozása, támogatási pályázat összeállítása
2016 Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának (ÉFS) megvalósításáról szóló előzetes felmérés – kerekasztal rendezvény FM által felkért kerekasztal szakértő, hozzászóló, érintett alágazatokkal kapcsolatos szakvélemény kifejtése (sertés, baromfi, tej, zöldség-gyümölcs, malom- és sütőipar)
2015 Sertésfeldolgozói „de minimis” program alapján támogatási kérelmek összeállítása KKV-k és nagyvállalatok számára projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, támogatási pályázat összeállítása
2015 EMVA ÉLIP és ÁTK projektek megvalósításának koordinálása, kifizetési kérelmek összeállítása projekt koordinálás
2015 ÚTMUTATÓ a 2014-2020 közötti programozási időszak EU pénzügyi forrásainak igényléséhez a sertés-, a szarvasmarha- és a birkahús feldolgozási fázis szereplői részére társzerző, szakértő
2015 „Kiváló Minőségű Sertéshús” védjegy imázs erősítését megalapozó tanulmány társszerző, szakértő
2014 KÉZIKÖNYV a sertés húskészítmény-gyártók KMS védjegy használatához szükséges pályázatának felkészítéséhez társszerző, szakértő
2014 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások részére projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2014 A „KMS” védjegy bevezethetőségének vizsgálata a tanulmány részfeladatainak kidolgozása
2013 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások részére (EMVA) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2013 Nagyüzemi vágóhíd létesítéséhez készült üzleti koncepció és megvalósítási terv átvilágítása (Bonafarm csoport) témavezető helyettes – munkacsoportok koordinálása, szakfeladatok ellátása
2013 Államreform Operatív Program „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése” (ÁROP 1.1.19) a hatásvizsgálatot végző munkacsoporton belül szakmai feladatok ellátása
2013 Sertéshús feldolgozás feltételei és körülményeicímű szakmai füzet kidolgozása társszerző – a szakmai füzet részfejezeteinek kidolgozása, koordinálás
2013 Sertésfeldolgozói „de minimis” program alapján támogatási kérelmek összeállítása KKV-k és nagyvállalatok számára projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, támogatási pályázat összeállítása
2013 Komplex vállalati technológia-fejlesztési program kidolgozása középvállalkozás számára (GOP-2.1.1/B) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázat összeállítása
2012 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások részére (EMVA) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2011 Folyékony biomasszára épülő villamos energia előállítást célzó projekt előkészítése hazai mezőgazdasági vállalkozásnál témavezető helyettes – hazai kivitelezéssel, nemzetközi társfinanszírozással megvalósuló projekt közgazdasági elemzése és műszaki előkészítése
2011 Brojler és pulyka vertikum kiépítésének előkészítése „harmadik ország” területén (Oroszország) témavezető helyettes – hazai kivitelezéssel, nemzetközi társfinanszírozással megvalósuló projekt közgazdasági elemzése és műszaki előkészítése
2011 Technológiai fejlesztési programok KKV-k számára (NFÜ – GOP programok) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2011 Üvegházi beruházás megvalósításának döntés előkészítése a termékpályák piaci elemzése, valamint a közgazdasági szempontok vizsgálata témavezető helyettes – üvegházi tevékenység létjogosultságának vizsgálata a megbízó tevékenységi struktúrájában, közgazdasági elemzés és pénzügyi számítások
2010 Non-annex I. termékgyártás kialakítása az Észak-alföldi régióban szakértő, projekt koordinálás – Közép-magyarországi tartósított lisztesáru gyártó vállalkozás fejlesztési koncepciójához igazodó beruházás előkészítése, közgazdasági elemzése, pénzügyi tervezése, támogatási pályázat összeállítása
2008 Hús- és tejipari feldolgozó vállalkozás stratégiai fejlesztési-, és átstrukturálási tervének kialakítása szakértő – közgazdasági elemzések és pénzügyi számítások a lehetséges termelési változatokra, a termelés jogszabályi hátterének vizsgálata, a fejlesztések műszaki hátterének kialakítása
2007-2009 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások részére (EMVA) projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2007 Meggy feldolgozó üzem kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány témavezető-helyettes – részfeladatok kidolgozása, projekt koordináció
2006 Termelői összefogással létesítendő új (zöldmezős beruházással felépülő) vágóhíd előzetes megvalósíthatósági elemzése Szaktanácsadó – a megvalósíthatósági előtanulmány részfeladatainak kidolgozása, projekt koordináció
2007-2005 Élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek fejlesztési programjainak koordinálása, EU támogatások pályázása és a költségek elszámolása (AVOP, GVOP, Leader+, KMOP, GOP, EMVA) projektvezető (húsipar, baromfifeldolgozó ipar, zöldség-gyümölcs feldolgozás, fűszergyártás, szőlőfeldolgozás-borkészítés, tartósított lisztesáru gyártás, sertés és szarvasmarha telepek)
2007-2005 EU társfinanszírozási programok megvalósításával összefüggő banki finanszírozás kialakítása, az elszámolások lebonyolítása a pénzintézetek kívánalmai szerint Raiffeisen Bank, Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank, MFB Bank, Erste Bank Hungary, MKB, UniCredit Bank,
2005-2004 Versenyképességet javító beruházási projektek kialakítása, megvalósításuk koordinálása projekt koordinálás – fejlesztési koncepció kidolgozása, üzleti terv készítése, támogatási pályázatok összeállítása
2004 Zöldség-gyümölcs logisztikai központ létesítésére irányuló megvalósíthatósági előtanulmány készítése (New York, USA) témavezető-helyettes – a megvalósíthatósági előtanulmány részfeladatainak kidolgozása, projekt koordináció
2003 Üzleti stratégiai programok összeállítása az EU csatlakozással összefüggően élelmiszeripari vállalatok számára (tejipar, húsipar) témavezető-helyettes – csatlakozási hatások felmérése, versenyképességi programok és szerkezetátalakítási javaslatok kidolgozása
2003 Az EU csatlakozás hatásaira való felkészítési program (tejipari nagyüzem) témavezető-helyettes – szakágazati szintű nemzetközi helyzetelemzés, csatlakozási hatások felmérése, versenyképességi programok és szerkezetátalakítási javaslatok kidolgozása
2002 Szerkezetátalakítási fejlesztési terv középméretű húsfeldolgozó üzem számára, EU versenyképességi, higiéniai és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével témavezető-helyettes – szakágazati szintű helyzetelemzés, a várható csatlakozási hatások felmérése, szerkezetátalakítási javaslatok kidolgozása
2001-2000 HU9806/04/02 „Átfogó fejlesztési terv az élelmiszeripar szerkezet-átalakítására és a versenyképesség növelésére az EU csatlakozással összefüggésben” program (PHARE – FVM) helyettes szakmai vezető – a program szakmai részeinek felügyelete, program-koordináció, az elért eredmények bemutatása a kedvezményezett FVM felé
2000 EU csatlakozással kapcsolatos tréning a köztisztviselők részére a KAP-ról és a vidékfejlesztésről (PHARE-Külügyminisztérium) oktató
1999 A nemzeti SAPARD program előkészítése a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozása és marketingje témában (114 és 154 EU kód) helyettes szakmai vezető – a program szakmai részeinek felügyelete, program-koordináció, az elért eredmények bemutatása a kedvezményezett FVM felé
1999 A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripari elemzése hitelezési szempontból (ABN AMRO Bank) szaktanácsadó – élelmiszeripari szakágazatok makro-elemzése
1999 Magyarországi exportlehetőségek felmérése osztrák gépgyártók részére (osztrák Iparkamara és osztrák kereskedelmi bank) témavezető helyettes – mezőgazdasági szakágazatok makro-elemzése
1999 Regionális Fejlesztési Program kidolgozása a Közép-magyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régiók száméra (PHARE – FVM) szaktanácsadó – a régiók mezőgazdasági potenciáljára épülő élelmiszer feldolgozás fejlesztési koncepciójának kidolgozása és megvitatása a testületi elfogadásig
1999 Húsipari Marketing Terv (FVM – AMC) szaktanácsadó – húsipari fejlesztési célok kidolgozása a termékminőség javítása érdekében
1998 Élelmiszeripari politika operatív programja (FVM) szaktanácsadó – élelmiszeripari szakágazatok makro-elemzése
1998 Export higiéniai fejlesztési program (FVM) szaktanácsadó – szakágazati felmérések, fejlesztési koncepciók kidolgozása
1997 Beruházás Ösztönzési és Előkészítési Program (PHARE – FVM) csoportvezető – szakágazati helyzetelemzések, fejlesztési programok kidolgozása
1996 Élelmiszeripari Szektor Politika (FVM) szaktanácsadó – szakágazati versenyképességi programok kidolgozása
1994 Húsipari Technikai Segítségnyújtási Program (EBRD) szaktanácsadó – mikro-szintű átvilágítási programok, befektetési javaslatok kidolgozása
1994 Húsipari Szerkezetátvilágítás (PHARE) csoportvezető – szakágazati helyzetelemzés, fejlesztési programok kidolgozása a nemzetközi versenyképesség fokozására
1993 Agrárkereskedelem Fejlesztése (PHARE) szaktanácsadó – a terméktanácsok szerepkörét kialakító terv kidolgozása
1995-1989 Agráripari Modernizációs Program (IBRD HU-2936) munkatárs – technikai segítségnyújtási programok koordinálása, beruházási hitelkérelmek értékelése, jelentésszolgálati kötelezettségben való közreműködés, kapcsolattartás a minisztérium és az MNB között